Or Yehuda的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Ariel Sharon Blvd 8

办公室 起租价 ₪ 40.00

Zabutinsky No 9

办公室 起租价 ₪ 48.00

4 Mota Gur St.

办公室 起租价 ₪ 49.00

98 Yigal Alon St.

办公室 起租价 ₪ 66.00

121-123 Derech Menachem Begin

办公室 起租价 ₪ 73.00

2 Jabotinsky St.

办公室 起租价 ₪ 70.00

Menahem Begin 152

办公室 起租价 ₪ 62.00

22 Rothschild Boulevard

办公室 起租价 ₪ 46.00

Building B, 7th floor

办公室 起租价 ₪ 64.00

10 Yaldei Taharan St.

办公室 起租价 ₪ 41.00

Haroshet 18

欢迎咨询

7 Sapir Street

办公室 起租价 ₪ 43.00

12 Maskit St.

办公室 起租价 ₪ 83.00

2 Oppenheirmer St.

办公室 起租价 ₪ 56.00

1 Hatachana Street

办公室 起租价 ₪ 47.00

A Building, 7th floor

办公室 起租价 ₪ 58.00

Dam Hamacabim St. 28

办公室 起租价 ₪ 53.00

13 Zarhin St.

办公室 起租价 ₪ 51.00

Harimon 3

办公室 起租价 ₪ 43.00

HaZoran 4

办公室 起租价 ₪ 47.00

23, Haorzim St

欢迎咨询