Hadera的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

10 Shechtman St.

办公室 起租价 ₪ 38.00

Building B, ground floor

办公室 起租价 ₪ 51.00

64 Ha-Takhana St

办公室 起租价 ₪ 49.00

4 Hatzoran St.

办公室 起租价 ₪ 46.00

13 Zarhin St.

办公室 起租价 ₪ 54.00

1 Hatachana Street

办公室 起租价 ₪ 58.00

A Building, 7th floor

办公室 起租价 ₪ 57.00

12 Maskit St.

办公室 起租价 ₪ 81.00

7 Sapir Street

办公室 起租价 ₪ 65.00

9 Ha-Menofim St.

办公室 起租价 ₪ 47.00