Ratingen的办公空间地点

可按小时、天、周、月、年租用办公室
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

所有办公地点
排序方式:
Ratingen服务式办公室

Kaiserswerther Str. 115


办公室 起租价 9,50 € - 10,40 €
Ratingen服务式办公室

6th and 7th floor


办公室 起租价 7,60 € - 10,40 €
Ratingen服务式办公室

3rd Floor


办公室 起租价 10,50 € - 14,50 €
Ratingen服务式办公室

3rd floor


办公室 起租价 9,20 € - 12,70 €
需求量大
Ratingen服务式办公室

Ground floor, 1st, 2nd, 3rd floor


办公室 起租价 9,20 € - 12,70 €
Ratingen服务式办公室

5th floor


办公室 起租价 12,70 € - 17,50 €
Ratingen服务式办公室

4th and 5th floor


办公室 起租价 7,60 € - 10,40 €
Ratingen服务式办公室

4th + 5th floor


办公室 起租价 9,20 € - 12,70 €
Ratingen服务式办公室

1st Floor


办公室 起租价 12,70 € - 17,50 €
Ratingen服务式办公室

Koenigsallee 106


办公室 起租价 7,60 € - 10,40 €
Ratingen服务式办公室

Prinzenpark 3. und 5


办公室 起租价 9,50 € - 10,40 €
Ratingen服务式办公室

17th floor


办公室 起租价 10,50 € - 14,50 €
Ratingen服务式办公室

Neuer Zollhof 3


办公室 起租价 9,20 € - 12,70 €
Ratingen服务式办公室

Speditionstrasse 21


办公室 起租价 11,60 € - 16,00 €
Ratingen服务式办公室

5th floor


办公室 起租价 7,20 € - 7,90 €
Ratingen服务式办公室

2nd and 3rd Floor


办公室 起租价 8,00 €
Ratingen服务式办公室

GF, 1st floor


办公室 起租价 8,00 € - 8,80 €
Ratingen服务式办公室

3rd and 4th floor


办公室 起租价 4,00 € - 5,40 €

查找Ratingen办公地点的详细信息。
联系电话: +86 400 921 0399