Neuss的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Hammfelddamm 4A

办公室 起租价 8,00 €

Speditionstrasse 2

办公室 起租价 13,00 €

Prinzenallee 7

办公室 起租价 8,00 €

Neuer Zollhof 3

办公室 起租价 12,00 €

Stadttor 1

办公室 起租价 16,00 €

Koenigsallee 61

办公室 起租价 16,00 €

Breite Strasse 3

办公室 起租价 13,00 €

Neubrueckstrasse 1

办公室 起租价 20,00 €

Königsallee 92a

办公室 起租价 14,00 €

Berliner Allee 59

办公室 起租价 10,00 €
需求量大
Neuss服务式办公室

Koenigsallee 2b

办公室 起租价 16,00 €

Kaiserswerther Strasse 135

办公室 起租价 13,00 €

Johannstrasse 37

办公室 起租价 13,00 €

Peter-Mueller-Str. 3

办公室 起租价 14,00 €

Theodorstrasse 105

办公室 起租价 11,00 €

Kaiserswerther Strasse 115

办公室 起租价 7,00 €

Kokkolastrasse 5

办公室 起租价 9,00 €

Bismarckstrasse 100

办公室 起租价 8,00 €

Rheinpromenade 4a

办公室 起租价 15,00 €

Butzweilerhofallee 3

办公室 起租价 9,00 €