Dusseldorf的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Ground floor, 1st, 2nd, 3rd floor

办公室 起租价 11,50 € - 15,80 €

Breite Straße 3

办公室 起租价 12,10 € - 16,70 €

5th floor

办公室 起租价 12,60 € - 17,40 €

4th + 5th floor

办公室 起租价 8,20 € - 11,20 €

4th and 5th floor

办公室 起租价 7,30 € - 10,10 €

1st Floor

办公室 起租价 11,90 € - 13,10 €

Koenigsallee 106

办公室 起租价 10,20 € - 11,20 €

17th floor

办公室 起租价 11,90 € - 13,10 €

Neuer Zollhof 3

办公室 起租价 10,10 € - 11,10 €

Speditionstrasse 21

办公室 起租价 13,10 € - 14,40 €

Kaiserswerther Str 135

办公室 起租价 10,00 € - 13,80 €

Speditionstraße 2

办公室 起租价 11,20 € - 15,40 €

3rd floor

办公室 起租价 6,50 € - 8,90 €

Prinzenpark 3. und 5

办公室 起租价 11,20 € - 12,30 €
需求量大
Dusseldorf服务式办公室

3rd Floor

办公室 起租价 8,50 € - 11,70 €

Hammfelddamm 4a

办公室 起租价 6,30 €

Kaiserswerther Str. 115

办公室 起租价 8,10 € - 8,90 €

6th and 7th floor

办公室 起租价 4,80 € - 6,60 €

3rd and 4th floor

办公室 起租价 3,40 € - 4,70 €

Laurentiusstrasse 21

办公室 起租价 3,60 € - 5,00 €

5th floor

办公室 起租价 6,80 € - 7,40 €

Butzweilerhofallee 3

办公室 起租价 6,20 € - 6,80 €

2nd and 3rd Floor

办公室 起租价 5,80 € - 6,40 €

GF, 1st floor

办公室 起租价 4,50 € - 5,00 €

Vogelsanger Str.

办公室 起租价 9,70 € - 13,30 €