Vienna的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Fleischmarkt 1/6/12

办公室 起租价 € 12,70 - € 17,40

Graben 19

办公室 起租价 € 14,40 - € 15,90

1st, 2nd floor

办公室 起租价 € 9,50 - € 13,00

Herrengasse 1-3

办公室 起租价 € 14,70

Kaerntner Ring 5-7

办公室 起租价 € 14,40 - € 15,90

Schottenring 16/2

办公室 起租价 € 12,70 - € 17,40

Schottenring 2-6

办公室 起租价 € 11,50 - € 15,90

Operngasse 17-21

办公室 起租价 € 17,40

Mariahilfer Strasse 36

办公室 起租价 € 11,50 - € 15,90

Gertrude-Froehlich-Sandner-Strasse 2-4

办公室 起租价 € 9,10 - € 12,50

2nd floor

办公室 起租价 € 10,60 - € 14,50
需求量大
Vienna服务式办公室

3rd Floor

办公室 起租价 € 7,70 - € 9,60

The Icon Vienna, Tower C

办公室 起租价 € 8,10 - € 11,10

Regus Westbahnhof

办公室 起租价 € 11,40 - € 12,50

Ground floor

办公室 起租价 € 7,60 - € 8,30

23rd and 24th floor

办公室 起租价 € 8,10 - € 11,20

Simmeringer Hauptstrasse 24

办公室 起租价 € 5,00 - € 6,90
需求量大
Vienna服务式办公室

30th floor

办公室 起租价 € 13,20 - € 14,50

Leopold Ungar Platz 2

办公室 起租价 € 6,70 - € 9,20

Mooslackengasse 17

办公室 起租价 € 5,10 - € 6,40

Twin Tower

办公室 起租价 € 8,60 - € 11,90

Office Park I

办公室 起租价 € 10,40 - € 14,30