Al Khobar的虚拟办公室

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Al Rashid Towers, 2nd Floor

虚拟办公室
起租价 13.70 SR - 40.70 SR

Damman Business Park

虚拟办公室
起租价 12.40 SR - 38.00 SR

Almoayyed Tower, 21st & 22nd Floors

虚拟办公室
起租价 1.300 BD - 3.500 BD

United Tower Level 29

虚拟办公室
起租价 0.600 BD - 2.500 BD

Bahrain World Trade Centre

虚拟办公室
起租价 1.600 BD - 3.800 BD