Auckland的虚拟办公室

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看
需求量大
Auckland的虚拟办公室

92 Albert Street

虚拟办公室
起租价 NZ$3.10 - NZ$10.70

23-29 Albert Street

虚拟办公室
起租价 NZ$4.40 - NZ$14.50

41 Shortland Street

虚拟办公室
起租价 NZ$3.80 - NZ$13.20

11-19 Customs Street West

虚拟办公室
起租价 NZ$4.70 - NZ$15.40

21 Queen Street

虚拟办公室
起租价 NZ$4.70 - NZ$15.40

155 Fanshawe Street

欢迎咨询

501 Karanghape Road

虚拟办公室
起租价 NZ$4.40 - NZ$14.50

4 Williamson Avenue

虚拟办公室
起租价 NZ$3.80 - NZ$13.20

6 Clayton Street

虚拟办公室
起租价 NZ$3.10 - NZ$10.70

Partners Life House

虚拟办公室
起租价 NZ$2.80 - NZ$10.40

Level 3, Candida Building 4

虚拟办公室
起租价 NZ$3.10 - NZ$10.70

Level 1 Quad 7 building

虚拟办公室
起租价 NZ$3.80 - NZ$13.20