Seoul的虚拟办公室

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看
需求量大
Seoul的虚拟办公室

27/F,. West Center, Center1 Building

虚拟办公室
起租价 KRW5,010.00 - KRW14,140.00

22/F., Seoul City Tower

虚拟办公室
起租价 KRW4,380.00 - KRW13,510.00

Spaces Gran Seoul, 7F

虚拟办公室
起租价 KRW5,010.00 - KRW14,140.00

78, Mapo dae-ro

虚拟办公室
起租价 KRW4,060.00 - KRW13,190.00

10/F., Kyobo Securities Building

虚拟办公室
起租价 KRW4,380.00 - KRW13,510.00

16/F., Gangnam Building

虚拟办公室
起租价 KRW4,060.00 - KRW13,190.00

16&17/F., Posco P&S Tower

虚拟办公室
起租价 KRW5,010.00 - KRW14,140.00

2/F., Cheongwon Building

虚拟办公室
起租价 KRW2,810.00 - KRW7,530.00

27&30&33/F,. Trade Tower

虚拟办公室
起租价 KRW5,010.00 - KRW14,140.00

4/F., Haesung Building

虚拟办公室
起租价 KRW4,060.00 - KRW13,190.00

Yeongdong-daero 417, 948, Daechi-dong,

虚拟办公室
起租价 KRW4,380.00 - KRW13,510.00