Neuss的虚拟办公室

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Hammfelddamm 4a

虚拟办公室
起租价 2,20 € - 7,90 €

Speditionstraße 2

虚拟办公室
起租价 6,00 € - 12,30 €

Speditionstrasse 21

虚拟办公室
起租价 2,20 € - 7,90 €
需求量大
Neuss的虚拟办公室

Prinzenpark 3. und 5

虚拟办公室
起租价 3,10 € - 9,10 €

Neuer Zollhof 3

虚拟办公室
起租价 6,00 € - 12,30 €

17th floor

虚拟办公室
起租价 3,80 € - 9,80 €

Koenigsallee 106

虚拟办公室
起租价 3,10 € - 9,10 €

1st Floor

虚拟办公室
起租价 6,00 € - 12,00 €

Breite Straße 3

虚拟办公室
起租价 6,00 € - 12,30 €

4th + 5th floor

虚拟办公室
起租价 3,80 € - 9,80 €

Ground floor, 1st, 2nd, 3rd floor

虚拟办公室
起租价 6,00 € - 12,30 €

4th and 5th floor

虚拟办公室
起租价 2,20 € - 7,90 €

5th floor

虚拟办公室
起租价 6,00 € - 12,00 €

Kaiserswerther Str 135

虚拟办公室
起租价 4,10 € - 10,10 €

3rd floor

虚拟办公室
起租价 3,10 € - 9,10 €

3rd Floor

虚拟办公室
起租价 3,10 € - 9,10 €

Theodorstraße 105

欢迎咨询

Kaiserswerther Str. 115

虚拟办公室
起租价 2,20 € - 7,90 €

6th and 7th floor

虚拟办公室
起租价 2,20 € - 7,90 €

3rd and 4th floor

虚拟办公室
起租价 2,20 € - 6,90 €

Schifferstr. 80

欢迎咨询

Butzweilerhofallee 3

虚拟办公室
起租价 3,10 € - 9,80 €

Vogelsanger Str.

虚拟办公室
起租价 4,70 € - 11,30 €

Laurentiusstrasse 21

虚拟办公室
起租价 2,20 € - 7,60 €