Sofia的虚拟办公室

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

5th and 6th Floors

虚拟办公室
起租价 5,00 BGN - 14,20 BGN

Boulevard Totleben 53-55

虚拟办公室
起租价 3,10 BGN - 11,30 BGN

132 Mimi Balkanska Str.

虚拟办公室
起租价 2,50 BGN - 10,40 BGN