Baku的虚拟办公室

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Baku White City Business Centre

虚拟办公室
起租价 3,10 AZN - 12,60 AZN

ASK Plaza Business Centre

虚拟办公室
起租价 2,50 AZN - 12,00 AZN