Hanoi的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

49 Hai Ba Trung

办公室 起租价 210.000,00 VND
需求量大
Hanoi服务式办公室

16th floor, Daeha Business Centre

办公室 起租价 240.000,00 VND
需求量大
Hanoi服务式办公室

Level 5

办公室 起租价 270.000,00 VND

4-6/F, 59A Ly Thai To Street

办公室 起租价 230.000,00 VND

28A Tran Hung Dao street

办公室 起租价 290.000,00 VND
需求量大
Hanoi服务式办公室

643 Pham Van Dong

办公室 起租价 150.000,00 VND