Tunis的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Lot B17

办公室 起租价 DT 24.100 - DT 33.100

Carthage Center

办公室 起租价 DT 12.000 - DT 15.000

Building "SLIM", 2nd Floor

办公室 起租价 DT 19.100 - DT 26.200