Zurich的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Bahnhofplatz 1

办公室 起租价 CHF 34.00

Bahnhofplatz 1

办公室 起租价 CHF 32.00

Bahnhofstrasse 100

办公室 起租价 CHF 22.00

Bleicherweg 10

办公室 起租价 CHF 26.00

Badenerstrasse 47

办公室 起租价 CHF 27.00

Dufourstrasse 49

办公室 起租价 CHF 24.00

Seefeldstrasse 69

办公室 起租价 CHF 16.00

1st & 3rd floor

办公室 起租价 CHF 12.00

Hagenholzstrasse 56

办公室 起租价 CHF 16.00

Spoom Zürich Süd, Maneggstrasse 33, Pergamin II

办公室 起租价 CHF 10.00

Leutschenbachstrasse 95

办公室 起租价 CHF 11.00

Schärenmoosstrasse 77

办公室 起租价 CHF 10.00

Thurgauerstrasse 101

办公室 起租价 CHF 16.00

Richtistrasse 2

办公室 起租价 CHF 11.00

Richtistrasse 7

办公室 起租价 CHF 12.00

Thurgauerstrasse 132

办公室 起租价 CHF 9.00

The Circle 6

办公室 起租价 CHF 24.00

Archplatz 2

办公室 起租价 CHF 12.00

Dammstrasse 19

办公室 起租价 CHF 22.00

Baarerstrasse 52

办公室 起租价 CHF 36.00

Grafenauweg 8

办公室 起租价 CHF 32.00

Baarerstrasse 14

办公室 起租价 CHF 23.00

Suurstoffi 37

办公室 起租价 CHF 23.00