Zug的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Baarerstrasse 14

办公室 起租价 CHF 17.00

Grafenauweg 8

办公室 起租价 CHF 21.00

Dammstrasse 19

办公室 起租价 CHF 10.00

Baarerstrasse 135

办公室 起租价 CHF 14.00

Suurstoffi 37

办公室 起租价 CHF 14.00

Hertensteinstrasse 51

办公室 起租价 CHF 12.00

Kalanderplatz 1

办公室 起租价 CHF 19.00

Seefeldstrasse 69

办公室 起租价 CHF 13.00

Dufourstrasse 49

办公室 起租价 CHF 17.00

Dreikönigstrasse 31A

办公室 起租价 CHF 18.00

Bleicherweg 10

办公室 起租价 CHF 21.00

Badenerstrasse 47

办公室 起租价 CHF 15.00

Bahnhofstrasse 100

办公室 起租价 CHF 18.00

Bahnhofquai 11

办公室 起租价 CHF 31.00

1st & 3rd floor

办公室 起租价 CHF 10.00

Richtistrasse 2-6

欢迎咨询

Richtistrasse 7

办公室 起租价 CHF 9.00

Leutschenbachstrasse 95

欢迎咨询

Thurgauerstrasse 101

办公室 起租价 CHF 14.00

The Circle 6

办公室 起租价 CHF 22.00

Hotelstrasse 1

办公室 起租价 CHF 10.00