Zug的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Baarerstrasse 14

办公室 起租价 CHF 16.00

Grafenauweg 8

办公室 起租价 CHF 20.00

Dammstrasse 19

办公室 起租价 CHF 9.00

Baarerstrasse 135

办公室 起租价 CHF 13.00

Suurstoffi 37

办公室 起租价 CHF 14.00

Hertensteinstrasse 51

办公室 起租价 CHF 12.00

Kalanderplatz 1

办公室 起租价 CHF 19.00
需求量大
Zug服务式办公室

Seefeldstrasse 69

办公室 起租价 CHF 16.00

Dufourstrasse 49

办公室 起租价 CHF 19.00

Dreikönigstrasse 31A

办公室 起租价 CHF 18.00

Bleicherweg 10

办公室 起租价 CHF 21.00

Badenerstrasse 47

办公室 起租价 CHF 17.00

Bahnhofstrasse 100

办公室 起租价 CHF 18.00

Bahnhofquai 11

办公室 起租价 CHF 31.00
需求量大
Zug服务式办公室

1st & 3rd floor

办公室 起租价 CHF 8.00

Richtistrasse 2-6

欢迎咨询

Richtistrasse 7

办公室 起租价 CHF 9.00

Leutschenbachstrasse 95

办公室 起租价 CHF 10.00

Thurgauerstrasse 101

办公室 起租价 CHF 15.00

The Circle 6

办公室 起租价 CHF 22.00

Hotelstrasse 1

办公室 起租价 CHF 12.00