Zug的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Baarerstrasse 14-16

办公室 起租价 CHF 17.00

Grafenauweg 8

办公室 起租价 CHF 19.00

Dammstrasse 19

办公室 起租价 CHF 18.00

Baarerstrasse 135

办公室 起租价 CHF 15.00

Suurstoffi 37

办公室 起租价 CHF 11.00

Hertensteinstrasse 51

办公室 起租价 CHF 12.00

Kalanderplatz 1

办公室 起租价 CHF 19.00

Seefeldstrasse 69

办公室 起租价 CHF 17.00

Dufourstrasse 49

办公室 起租价 CHF 26.00

Dreikönigstrasse 31A

办公室 起租价 CHF 20.00

Bleicherweg 10

办公室 起租价 CHF 21.00

Badenerstrasse 47

办公室 起租价 CHF 20.00

Bahnhofstrasse 100

办公室 起租价 CHF 19.00
需求量大
Zug服务式办公室

Bahnhofplatz 1

办公室 起租价 CHF 34.00

Badenerstrasse 549

办公室 起租价 CHF 9.00

Richtistrasse 7

办公室 起租价 CHF 11.00

Leutschenbachstrasse 95

办公室 起租价 CHF 9.00

Thurgauerstrasse 101

办公室 起租价 CHF 13.00

The Circle 6

办公室 起租价 CHF 24.00

Hotelstrasse 1

办公室 起租价 CHF 12.00