Stockholm的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Master Samuelsgatan 60

办公室 起租价 150,00 Kr

Olof Palmesgata 29

办公室 起租价 160,00 Kr

Östermalmstorg 1

办公室 起租价 190,00 Kr

Ringvagen 100

办公室 起租价 100,00 Kr

Hammarbybacken 27

办公室 起租价 130,00 Kr

Gustavlundsvägen 12

办公室 起租价 130,00 Kr

Gustav III:s Boulevard 34

办公室 起租价 110,00 Kr

Svetsarvägen 15 2tr

办公室 起租价 90,00 Kr

Kistagången 20b

办公室 起租价 90,00 Kr