Gothenburg的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Odinsgatan 13

办公室 起租价 90,00 Kr

Östra Hamngatan 17

办公室 起租价 110,00 Kr

Fabriksgatan 7

办公室 起租价 80,00 Kr

Theres Svenssons gata 13

办公室 起租价 90,00 Kr