Gothenburg的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Odinsgatan 13

办公室 起租价 66,00 Kr - 91,00 Kr

Östra Hamngatan 17

办公室 起租价 97,00 Kr - 122,00 Kr

3rd Floor

办公室 起租价 97,00 Kr - 134,00 Kr

Theres Svenssons gata 13

办公室 起租价 138,00 Kr - 190,00 Kr