Kotte的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Level 2, No 192/10

办公室 起租价 LKR1,400.00

No 275, Nawala Road

办公室 起租价 LKR1,000.00

Bernards Business Park

办公室 起租价 LKR1,100.00

McLaren's Building

办公室 起租价 LKR1,300.00

Level 12, Parkland Building

办公室 起租价 LKR1,900.00

Level 26, East Tower, World Trade Center

办公室 起租价 LKR2,400.00