Kotte的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Level 2, No 192/10

办公室 起租价 LKR1,000.00

No 275, Nawala Road

办公室 起租价 LKR800.00

Bernards Business Park

办公室 起租价 LKR700.00

McLaren's Building

办公室 起租价 LKR1,000.00

Level 12, Parkland Building

办公室 起租价 LKR1,200.00

Level 26 & 34

办公室 起租价 LKR1,200.00