Kotte的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Level 2, No 192/10

办公室 起租价 LKR 1,110.00 - LKR 1,390.00

No 275, Nawala Road

办公室 起租价 LKR 810.00 - LKR 1,010.00

Bernards Business Park

办公室 起租价 LKR 730.00 - LKR 920.00

McLaren's Building

办公室 起租价 LKR 930.00 - LKR 1,280.00

Level 12, Parkland Building

办公室 起租价 LKR 1,590.00 - LKR 2,180.00

Level 26 & 34

办公室 起租价 LKR 1,220.00 - LKR 1,680.00