Madrid的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看
需求量大
Madrid服务式办公室

Carrera de San Jerónimo 15 - 2

办公室 起租价 9 € - 13 €

c/ Leganitos 47

办公室 起租价 8 € - 11 €

Paseo de Recoletos 5

办公室 起租价 16 €

Manzanares 4

办公室 起租价 12 € - 17 €

Street Alfonso XII 62

办公室 起租价 11 € - 14 €

Paseo de la Castellana 18

办公室 起租价 12 € - 17 €

C/ Méndez Ávaro 20

办公室 起租价 9 € - 13 €

Street José Ortega y Gasset 22-24

办公室 起租价 12 € - 17 €

Jose Abascal 41

办公室 起租价 12 € - 17 €

Pinar, 5

办公室 起租价 11 € - 15 €

Regus Maria de Molina

办公室 起租价 8 € - 10 €

C/ María de Molina 41

办公室 起租价 12 € - 14 €

Calle Lopez de Hoyos 35 - 1

办公室 起租价 8 € - 11 €

Orense 4

办公室 起租价 10 € - 14 €

Avenida Del Doctor Arce 14

办公室 起租价 10 € - 14 €

Paseo de la Castellana, 93

办公室 起租价 10 € - 14 €
需求量大
Madrid服务式办公室

Paseo de la Castellana 95-15

办公室 起租价 11 € - 15 €

Cuzco IV

办公室 起租价 8 € - 11 €

Martinez Villergas Business Park

办公室 起租价 8 € - 11 €

Paseo de la Castellana, 200

办公室 起租价 10 € - 14 €

Four Tower Business Area

办公室 起租价 11 € - 15 €

Camino Fuente de la Mora, 9

办公室 起租价 8 € - 11 €

Puerta de las Naciones

办公室 起租价 9 € - 13 €

Avda. de Europa 19, 3A

办公室 起租价 8 € - 10 €

Avenida de Bruselas 15

办公室 起租价 8 € - 11 €

Gabriel García Márquez, 4

办公室 起租价 8 € - 10 €