Madrid的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Carrera de San Jerónimo 15 - 2

办公室 起租价 8,80 € - 12,20 €
需求量大
Madrid服务式办公室

c/ Leganitos 47

办公室 起租价 7,90 € - 10,90 €

Paseo de Recoletos 5

办公室 起租价 14,00 €

Manzanares 4

办公室 起租价 11,20 € - 15,40 €

Street Alfonso XII 62

办公室 起租价 9,60 € - 13,20 €

Paseo de la Castellana 18

办公室 起租价 12,40 € - 17,10 €

C/ Méndez Ávaro 20

办公室 起租价 8,80 € - 12,20 €

Street José Ortega y Gasset 22-24

办公室 起租价 12,40 € - 17,10 €

Jose Abascal 41

办公室 起租价 12,40 € - 17,10 €

Pinar, 5

办公室 起租价 10,70 € - 14,70 €

Regus Maria de Molina

办公室 起租价 8,30 € - 10,40 €

C/ María de Molina 41

办公室 起租价 12,20 € - 13,50 €

Calle Lopez de Hoyos 35 - 1

办公室 起租价 8,30 € - 11,40 €

Orense 4

办公室 起租价 8,30 € - 11,40 €

Paseo de la Castellana, 81

办公室 起租价 16,50 € - 22,60 €

Avenida Del Doctor Arce 14

办公室 起租价 8,30 € - 11,40 €

Paseo de la Castellana, 93

办公室 起租价 9,80 € - 13,50 €

Paseo de Castellana 141

办公室 起租价 8,30 € - 11,40 €

Martinez Villergas Business Park

办公室 起租价 8,30 € - 11,40 €

Paseo de la Castellana, 200

办公室 起租价 10,70 € - 14,70 €

Four Tower Business Area

办公室 起租价 10,70 € - 14,70 €

Camino Fuente de la Mora, 9

办公室 起租价 8,20 € - 11,30 €
需求量大
Madrid服务式办公室

Puerta de las Naciones

办公室 起租价 7,80 € - 10,80 €

Avda. de Europa 19, 3A

办公室 起租价 7,50 € - 10,30 €

Avenida de Bruselas 15

办公室 起租价 8,20 € - 11,30 €

Gabriel García Márquez, 4

办公室 起租价 7,50 € - 10,30 €