Ljubljana的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Gosposvetska cesta 11

办公室 起租价 9,00 €

Trg. Republike 3

办公室 起租价 15,00 €

Letališka cesta 29A

办公室 起租价 6,00 €