Singapore的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看
需求量大
Singapore服务式办公室

#02-11 to #02-26 & #02-31 to #02-36

欢迎咨询

8 Marina View

办公室 起租价 SG$35.40 - SG$48.70
需求量大
Singapore服务式办公室

101 Thomson Road

办公室 起租价 SG$18.80 - SG$23.50

11 Floor

办公室 起租价 SG$25.40 - SG$34.90

Level 3 & 13, TripleOne Somerset

办公室 起租价 SG$25.40 - SG$34.90

#03-20 Galaxis 1

办公室 起租价 SG$18.80 - SG$23.50
需求量大
Singapore服务式办公室

DUO Tower

办公室 起租价 SG$21.90 - SG$30.20

410 North Bridge Road

办公室 起租价 SG$19.30 - SG$26.50

9 Temasek Boulevard

办公室 起租价 SG$19.30 - SG$26.50

Spaces Clarke Quay

办公室 起租价 SG$19.30 - SG$26.50

Centennial Tower

办公室 起租价 SG$19.30 - SG$26.50

36th Floor

办公室 起租价 SG$21.90 - SG$30.20

1 Fullerton Road #02-01

办公室 起租价 SG$21.90 - SG$30.20

Level 19 & 20, Tower 2

办公室 起租价 SG$21.90 - SG$30.20

1 Raffles Place

办公室 起租价 SG$30.30 - SG$41.60

Level 8

办公室 起租价 SG$21.90 - SG$27.40

18 Robinson Road, Level 2

办公室 起租价 SG$30.30 - SG$41.60

#24-01 to #24-32

办公室 起租价 SG$15.10 - SG$20.80

Spaces Robinson

办公室 起租价 SG$21.90 - SG$30.20

1 Paya Lebar Link

办公室 起租价 SG$20.20 - SG$27.70

34 Floor

办公室 起租价 SG$19.30 - SG$24.10

1 Wallich Street

办公室 起租价 SG$30.30 - SG$41.60

12 Marina Boulevard

办公室 起租价 SG$27.30 - SG$37.50

Paya Lebar Square

办公室 起租价 SG$18.80 - SG$25.90

21 Jurong East Central 1

欢迎咨询

1 Harbourfront Place

办公室 起租价 SG$18.80 - SG$25.90

292 Joo Chiat Road

办公室 起租价 SG$18.80 - SG$25.90

#09-02 Tampines Junction

办公室 起租价 SG$18.80 - SG$25.90

Suite 25.03A, Level 25 Johor Bahru City Square Office Tower

办公室 起租价 MYR23 - MYR31

The Signature

办公室 起租价 SG$15.10 - SG$20.80