Dakar的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

1st Floor SIA Building

办公室 起租价 6 700 XOF - 9 200 XOF

Azur 15 building

办公室 起租价 5 840 XOF - 8 040 XOF