Porto的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

The Brasilia Building

办公室 起租价 5,40 € - 7,40 €

Lake Towers - Edifício D

办公室 起租价 6,30 € - 8,60 €

Rua Augusto Rosa 79

办公室 起租价 5,20 € - 6,50 €