Gdansk的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

13A Zwyciestwa street

办公室 起租价 29,00 PLN

Al. Grunwaldzka 345-347

办公室 起租价 38,00 PLN