Wroclaw的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

3 floor, Building B, Pegaz

办公室 起租价 25,40 PLN - 35,00 PLN

Ul. Sw, Elżbiety 4

办公室 起租价 24,00 PLN - 33,40 PLN

1, Sucha Street

办公室 起租价 26,70 PLN - 37,00 PLN