Poznan的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Al. Niepodleglosci 6

办公室 起租价 19,40 PLN - 21,40 PLN

Andersia Business Centre

办公室 起租价 38,00 PLN - 52,40 PLN