Karachi的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

1/F Bahria Complex III

办公室 起租价 PKR760.00 - PKR1,050.00

BRR Towers

办公室 起租价 PKR860.00 - PKR1,180.00

5th & 7th Floor

办公室 起租价 PKR1,020.00 - PKR1,410.00