Muscat的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看
需求量大
Muscat服务式办公室

Samatel Building

办公室 起租价 OR3.80 - OR5.20

5th Floor Offices 503 & 504

办公室 起租价 OR5.20 - OR7.20

Upper Mezzanine Floor

办公室 起租价 OR7.00 - OR8.80

1st. Floor, Regus Shatti Al Qurum

办公室 起租价 OR5.20 - OR6.60

2nd Floor, Tamimah Building

办公室 起租价 OR2.90 - OR3.70

1st & 2nd Floor

办公室 起租价 OR5.20 - OR7.20

Oman Arab Bank Building

办公室 起租价 OR5.80 - OR8.00