Oslo的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Calmeyers gate 5

办公室 起租价 Kr 146,00 - Kr 201,00

Biskop Gunnerus Gate 14

办公室 起租价 Kr 204,00 - Kr 280,00

Tollbugata 8

办公室 起租价 Kr 185,00 - Kr 254,00

Apotekergata 10

办公室 起租价 Kr 185,00 - Kr 254,00
需求量大
Oslo服务式办公室

C.J. Hambros Plass 2c

办公室 起租价 Kr 134,00 - Kr 184,00

Kristian Augusts Gate 13

办公室 起租价 Kr 185,00 - Kr 254,00

Haakon VII's gate 6

办公室 起租价 Kr 185,00 - Kr 254,00

3rd and 4th floor

办公室 起租价 Kr 119,00 - Kr 164,00

2nd floor

办公室 起租价 Kr 185,00 - Kr 254,00

10th Floor

办公室 起租价 Kr 144,00 - Kr 180,00

Karenslyst allé 8 b, 2nd. floor

办公室 起租价 Kr 132,00 - Kr 182,00

3rd and 4th floor

办公室 起租价 Kr 117,00 - Kr 160,00

Karenslyst Allè 53

办公室 起租价 Kr 214,00 - Kr 295,00

5th floor

办公室 起租价 Kr 151,00 - Kr 208,00

3rd floor

办公室 起租价 Kr 177,00 - Kr 243,00