Utrecht的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Oude Gracht 85-89

办公室 起租价 € 9,70 - € 13,40

St. Jacobsstraat 123- 135

办公室 起租价 € 5,20 - € 7,20

Daalsesingel 50-71

办公室 起租价 € 9,70 - € 12,20

Stadsplateau 3 Utrecht

办公室 起租价 € 9,70 - € 13,40

Stadsplateau 7

办公室 起租价 € 9,70 - € 12,20

Croeselaan

办公室 起租价 € 13,40 - € 18,40

Oorsprongpark 12

办公室 起租价 € 5,80 - € 8,00
需求量大
Utrecht服务式办公室

Zen Building

办公室 起租价 € 3,90 - € 5,30

Niasstraat 1

办公室 起租价 € 4,80

Vliegend Hertlaan 15-97

办公室 起租价 € 5,80 - € 8,00

Papendorp Park

办公室 起租价 € 6,80 - € 9,40

Papendorpseweg 99

办公室 起租价 € 4,80 - € 6,00

Parijsboulevard 209

办公室 起租价 € 6,80 - € 9,40

Reykjavikplein 2

办公室 起租价 € 6,80 - € 9,40

Papendorpseweg 75

办公室 起租价 € 6,80 - € 9,40

Nevelgaarde 8

办公室 起租价 € 4,20 - € 5,80

Lange Dreef 11

办公室 起租价 € 6,80 - € 8,50

De Corridor 5C

办公室 起租价 € 5,80 - € 8,00

Olympia 2D

办公室 起租价 € 7,00 - € 9,60

Piet Mondriaanplein 13

办公室 起租价 € 9,50 - € 13,10

Stationsplein 13A

办公室 起租价 € 8,40 - € 11,60

Smallepad 32

办公室 起租价 € 7,00 - € 9,60

Plein 1945 nr.27

办公室 起租价 € 7,00 - € 9,60

Databankweg 26

办公室 起租价 € 7,90 - € 10,90

Laarderhoogtweg 25

办公室 起租价 € 6,50 - € 9,00

Hullenbergweg 278-308

办公室 起租价 € 3,90 - € 5,40

Herikerbergweg 292-342

办公室 起租价 € 8,40 - € 10,50

Amsterdam Arena Boulevard 65-71

办公室 起租价 € 8,40 - € 11,50

Dalsteindreef 141

办公室 起租价 € 6,50 - € 9,00

Van Heuven Goedhartlaan 13D

办公室 起租价 € 8,40 - € 11,50

Joop Geesinkweg 901-999

办公室 起租价 € 4,30 - € 6,00

Laan van Westroijen 6

办公室 起租价 € 4,70 - € 6,40

Bavincklaan 7

办公室 起租价 € 5,50 - € 7,60

Kampenringweg 45D

办公室 起租价 € 6,30 - € 8,70

Weerdestein 97

办公室 起租价 € 10,40 - € 14,30

Amstelplein 54

办公室 起租价 € 8,40 - € 11,50

De Cuserstraat 93

办公室 起租价 € 8,80 - € 12,10

Trompenburgstraat 2c

办公室 起租价 € 13,00

Barbara Strozzilaan 201

欢迎咨询

Barbara Strozzilaan 201

欢迎咨询

Mr Treublaan 7

欢迎咨询

Gustav Mahlerplein 2

办公室 起租价 € 15,50 - € 21,20

Parnassusweg 819

办公室 起租价 € 12,80 - € 17,70

P.J. Oudweg 4

办公室 起租价 € 7,00 - € 9,60

Gustav Mahlerlaan 1212

办公室 起租价 € 19,30 - € 21,20

Mandela Plein 1

办公室 起租价 € 7,90 - € 10,90
需求量大
Utrecht服务式办公室

H-Toren

办公室 起租价 € 12,80 - € 17,70

Strawinskylaan 3051

办公室 起租价 € 17,20 - € 23,60

Amstelveenseweg 500

办公室 起租价 € 15,50 - € 19,30
需求量大
Utrecht服务式办公室

Beech Avenue 54-62

办公室 起租价 € 5,80 - € 8,00

Rhijnspoorplein 10-38

办公室 起租价 € 11,00 - € 15,10

Vijzelstraat 68-78

欢迎咨询

Havenmeesterweg 27

办公室 起租价 € 9,40

Keizersgracht 555

办公室 起租价 € 11,00 - € 15,20

Schiphol Boulevard 127

办公室 起租价 € 11,60 - € 16,00

Arrivals 4

办公室 起租价 € 10,40

Evert van de Beekstraat 354

欢迎咨询

The Base B

办公室 起租价 € 11,60 - € 16,00
需求量大
Utrecht服务式办公室

Rokin 92-29

办公室 起租价 € 13,80

Piet Heinkade 55

办公室 起租价 € 13,80 - € 15,10

Herengracht 282

办公室 起租价 € 9,10 - € 12,50

Herengracht 280

欢迎咨询

Singel 250

办公室 起租价 € 10,00 - € 13,80

Delflandlaan 1

办公室 起租价 € 7,30 - € 10,10

Nieuwezijds Voorburgwal 104-108

办公室 起租价 € 9,10 - € 11,40

Herengracht 124-128

欢迎咨询

Stationsplein 19-W

办公室 起租价 € 10,30

Polarisavenue 1

办公室 起租价 € 11,60 - € 16,00

Transpolispark

办公室 起租价 € 3,70 - € 5,10

Grote Bickersstraat 74-78

办公室 起租价 € 15,50

Saturnusstraat 46-62

办公室 起租价 € 7,10 - € 9,70

Haarlemmerweg 331

办公室 起租价 € 8,60 - € 11,90
需求量大
Utrecht服务式办公室

Kingsfordweg 151

办公室 起租价 € 5,40 - € 7,40

Kraanspoor 50

办公室 起租价 € 10,00 - € 13,70

Radarweg 29A/B

办公室 起租价 € 7,30 - € 10,10