Nijmegen的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Oranjesingel 51

办公室 起租价 € 10,00

Jonkerbosplein 52

办公室 起租价 € 9,00

Meester B.M. Teldersstraat 7

办公室 起租价 € 7,00

Velperplein 23 - 25

办公室 起租价 € 9,00

Laan van Westroijen 6

办公室 起租价 € 8,00

Pettelaarpark 84

办公室 起租价 € 7,00