Nieuwegein的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Nevelgaarde 8

办公室 起租价 € 5,00

Papendorpseweg 75

办公室 起租价 € 7,00

Papendorpseweg 99

办公室 起租价 € 5,00

Papendorpseweg 100

办公室 起租价 € 7,00

Lange Dreef 11

办公室 起租价 € 6,00

Vliegend Hertlaan 15-97

办公室 起租价 € 5,00

Croeselaan

办公室 起租价 € 14,00

Stadsplateau 7

办公室 起租价 € 11,00

Stadsplateau 3

办公室 起租价 € 11,00

Niasstraat 1

办公室 起租价 € 5,00

Oude Gracht 85-89 / Lange Viestraat 2a-g

办公室 起租价 € 11,00

St. Jacobsstraat 123- 135

办公室 起租价 € 7,00
需求量大
Nieuwegein服务式办公室

Newtonlaan 115

办公室 起租价 € 5,00

Parijsboulevard 209

办公室 起租价 € 6,00

Oorsprongpark 12

办公室 起租价 € 5,00

Reykjavikplein 2

办公室 起租价 € 8,00

De Corridor 5C

办公室 起租价 € 6,00

Olympia 2D

办公室 起租价 € 6,00

Stationsplein 13A

办公室 起租价 € 9,00

Piet Mondriaanplein 13

办公室 起租价 € 11,00

Smallepad 32

办公室 起租价 € 7,00

Plein 1945 27

办公室 起租价 € 6,00

Laan van Westroijen 6

办公室 起租价 € 6,00

Kampenringweg 45D

办公室 起租价 € 6,00

Databankweg 26

办公室 起租价 € 8,00

Laarderhoogtweg 25

办公室 起租价 € 6,00

Hullenbergweg 278-308

办公室 起租价 € 5,00

Herikerbergweg 292-342

办公室 起租价 € 9,00

Amsterdam Arena Boulevard 65-71

办公室 起租价 € 8,00

Van Heuven Goedhartlaan 13D

办公室 起租价 € 9,00

Dalsteindreef 141

办公室 起租价 € 6,00

Bavincklaan 7

办公室 起租价 € 6,00
需求量大
Nieuwegein服务式办公室

Joop Geesinkweg 901-999

办公室 起租价 € 4,00

Beechavenue 54-62

办公室 起租价 € 4,00

Weerdestein 97

办公室 起租价 € 10,00

De Cuserstraat 93

办公室 起租价 € 9,00

Barbara Strozzilaan 201

办公室 起租价 € 11,00

Barbara Strozzilaan 201

办公室 起租价 € 10,00

Amstelplein 54

办公室 起租价 € 8,00

Marten Meesweg 25-G

办公室 起租价 € 7,00

Trompenburgstraat 2c

办公室 起租价 € 14,00

Gustav Mahlerplein 2

办公室 起租价 € 15,00

Parnassusweg 819

办公室 起租价 € 15,00

Mr Treublaan 7

办公室 起租价 € 12,00

Gustav Mahlerlaan 1212

办公室 起租价 € 20,00

Zuidplein 36

办公室 起租价 € 13,00

Strawinskylaan 3051

办公室 起租价 € 16,00

Amstelveenseweg 500

办公室 起租价 € 16,00

Evert Van De Beekstraat 354

办公室 起租价 € 14,00

Schiphol Boulevard 127

办公室 起租价 € 12,00

Evert van de Beekstraat 1-104

办公室 起租价 € 10,00

Rivium Boulevard 301-320

办公室 起租价 € 4,00

Rhijnspoorplein 10-38

办公室 起租价 € 10,00

Siriusdreef 17-27

办公室 起租价 € 4,00

PolarisAvenue 1

办公室 起租价 € 13,00

Stationsplein 91 & 105

办公室 起租价 € 6,00

Lichtenauerlaan 102-120

办公室 起租价 € 4,00

Fascinatio Boulevard 200

欢迎咨询

Vijzelgracht 2

办公室 起租价 € 19,00

P.J. Oudweg 4

办公室 起租价 € 5,00

Mandela Plein 1

办公室 起租价 € 7,00

Vijzelstraat 68-78

办公室 起租价 € 10,00

Keizersgracht 555

办公室 起租价 € 13,00

Saturnusstraat 46-62

办公室 起租价 € 7,00