Gouda的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Kampenringweg 45 D

办公室 起租价 € 9,00

Marten Meesweg 25-G

办公室 起租价 € 8,00

Laan der Continenten 172-184

办公室 起租价 € 8,00

Fascinatio Boulevard 216-220

办公室 起租价 € 9,00

Louis Braillelaan 80

办公室 起租价 € 6,00

Boompjes 40

办公室 起租价 € 8,00

Hoogstraat 1001-1029

办公室 起租价 € 12,00
需求量大
Gouda服务式办公室

Hofplein 20

办公室 起租价 € 7,00

Coolsingel 65

办公室 起租价 € 13,00

Weena Zuid 130

办公室 起租价 € 10,00

Weena 290

办公室 起租价 € 11,00

Weena 505

办公室 起租价 € 12,00

Wilhelminakade 173

办公室 起租价 € 9,00

Stationsplein 45

欢迎咨询

Rotterdam Airportplein 22

办公室 起租价 € 11,00

Poortweg 4

办公室 起租价 € 7,00

Sciencepark Mendelweg 32

办公室 起租价 € 6,00

Nevelgaarde 8

办公室 起租价 € 6,00

Einsteinlaan 28

办公室 起租价 € 6,00

Parijsboulevard 209

办公室 起租价 € 8,00

Reykjavikstraat 1

办公室 起租价 € 11,00

Papendorpseweg 75

办公室 起租价 € 10,00

Papendorpseweg 95 & 97

办公室 起租价 € 6,00

Papendorpseweg 100

办公室 起租价 € 8,00

Schenkkade 50 - Gravenhage

办公室 起租价 € 8,00

J.P. Coenstraat 7

办公室 起租价 € 6,00

Koningin Juliana Plein 10

办公室 起租价 € 10,00

Zuid Hollandlaan 7

办公室 起租价 € 8,00

Croeselaan

办公室 起租价 € 12,00

Stadsplateau 7

办公室 起租价 € 14,00

Stadsplateau 27-29

办公室 起租价 € 12,00

Haagsche Hof

办公室 起租价 € 8,00

St. Jacobsstraat 123- 135

办公室 起租价 € 9,00
需求量大
Gouda服务式办公室

Lange Viestraat 2b

办公室 起租价 € 11,00
需求量大
Gouda服务式办公室

Beech Avenue 54-62

办公室 起租价 € 7,00

Johan de Wittlaan 7

办公室 起租价 € 6,00

Newtonlaan 115

办公室 起租价 € 7,00

Siriusdreef 17-27

办公室 起租价 € 5,00

Saturnusstraat 46-62

办公室 起租价 € 10,00

Evert van de Beekstraat 354

办公室 起租价 € 14,00

Evert van de Beekstraat 1-104

办公室 起租价 € 12,00

Schiphol Boulevard 127

办公室 起租价 € 16,00

Van Heuven Goedhartlaan 13D

办公室 起租价 € 9,00

Bavincklaan 7

办公室 起租价 € 8,00

Laarderhoogtweg 25

办公室 起租价 € 8,00

De Cuserstraat 93

办公室 起租价 € 10,00

Herikerbergweg 292-342

办公室 起租价 € 8,00

Hullenbergweg 278-308

办公室 起租价 € 7,00

Amsterdam Arena Boulevard 65-71

办公室 起租价 € 8,00

Weerdestein 97

办公室 起租价 € 9,00

Gustav Mahlerlaan 1212

办公室 起租价 € 23,00

Parnassusweg 819

办公室 起租价 € 17,00

Gustav Mahlerplein 2

办公室 起租价 € 17,00

Barbara Strozzilaan 201

办公室 起租价 € 10,00

Barbara Strozzilaan 101

办公室 起租价 € 10,00

Strawinskylaan 3051

办公室 起租价 € 19,00

Zuidplein 36

办公室 起租价 € 15,00

Strawinskylaan 6

办公室 起租价 € 20,00
需求量大
Gouda服务式办公室

Joop Geesinkweg 901-999

办公室 起租价 € 8,00

Delflandlaan 1

办公室 起租价 € 8,00

Amstelplein 54

办公室 起租价 € 11,00

Olympia 2D

办公室 起租价 € 7,00

Mr Treublaan 7

办公室 起租价 € 15,00