Den Haag的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Parkstraat 83

办公室 起租价 € 7,50 - € 10,30

10 Koningin Julianaplein

办公室 起租价 € 9,50 - € 13,00

J.P. Coenstraat 7

办公室 起租价 € 6,50 - € 8,90

Schenkkade 50

办公室 起租价 € 9,50 - € 13,00

Johan de Wittlaan 7

办公室 起租价 € 7,50 - € 9,40

Einsteinlaan 28

办公室 起租价 € 5,30 - € 7,20

Poortweg 4

办公室 起租价 € 6,60 - € 7,20

Louis Braillelaan 80

办公室 起租价 € 4,30 - € 5,40

Mendelweg 32

办公室 起租价 € 6,50 - € 8,90

Rotterdam Airportplein 22

办公室 起租价 € 9,10 - € 12,50

Weena 505

办公室 起租价 € 11,40 - € 12,50
需求量大
Den Haag服务式办公室

Weena 290

办公室 起租价 € 6,80 - € 7,50

Weena Zuid 130

办公室 起租价 € 7,50 - € 10,20

Boompjes 40

办公室 起租价 € 4,90 - € 6,70

Marten Meesweg 25-G

办公室 起租价 € 5,50 - € 7,50

Wilhelminakade 173

办公室 起租价 € 9,10 - € 12,50

Lichtenauerlaan 102-120

办公室 起租价 € 3,80 - € 5,20

Rivium Boulevard 301-320

办公室 起租价 € 4,80 - € 6,50

Kampenringweg 45D

办公室 起租价 € 6,30 - € 8,70

Saturnusstraat 46-62

办公室 起租价 € 7,10 - € 9,70

Transpolispark

办公室 起租价 € 3,40 - € 4,70

Polarisavenue 1

办公室 起租价 € 11,60 - € 16,00

Beech Avenue 54-62

办公室 起租价 € 5,80 - € 8,00