Breukelen的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

De Corridor 5C

办公室 起租价 € 5,80 - € 8,00

Reykjavikplein 2

办公室 起租价 € 7,20 - € 9,90

Parijsboulevard 209

办公室 起租价 € 5,20 - € 7,20

Niasstraat 1

办公室 起租价 € 6,50

Smallepad 32

欢迎咨询
需求量大
Breukelen服务式办公室

Graadt van Roggenweg 328-334

办公室 起租价 € 7,20 - € 9,00

St. Jacobsstraat 123- 135

办公室 起租价 € 5,20 - € 7,20

Stadsplateau 3 Utrecht

办公室 起租价 € 9,80 - € 13,40

Stadsplateau 7

办公室 起租价 € 8,90 - € 11,10

Croeselaan

办公室 起租价 € 13,40 - € 18,40

Oorsprongpark 12

办公室 起租价 € 5,20 - € 7,20

Papendorpseweg 75

办公室 起租价 € 7,20 - € 9,90

4th,10th, 11th & 12th floor

办公室 起租价 € 8,90 - € 12,20

Papendorpseweg 99

办公室 起租价 € 4,80 - € 6,00

Zen Building

办公室 起租价 € 3,90 - € 5,30

Vliegend Hertlaan 15-97

办公室 起租价 € 5,80 - € 8,00

Olympia 2D

办公室 起租价 € 7,00 - € 9,60

Laarderhoogtweg 25

办公室 起租价 € 6,50 - € 9,00

Hullenbergweg 278-308

欢迎咨询

Hullenbergweg 278-308

欢迎咨询

Herikerbergweg 292-342

欢迎咨询

Herikerbergweg 292-342

办公室 起租价 € 5,90 - € 7,40

Amsterdam Arena Boulevard 65-71

办公室 起租价 € 8,40 - € 11,50

Nevelgaarde 8

办公室 起租价 € 3,70 - € 5,10

Van Heuven Goedhartlaan 13D

办公室 起租价 € 8,40 - € 11,50

Dalsteindreef 141

办公室 起租价 € 5,90 - € 8,20

Plein 1945 nr.27

办公室 起租价 € 7,00 - € 9,60

Bavincklaan 7

办公室 起租价 € 5,00 - € 6,90

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor

办公室 起租价 € 3,90 - € 5,40

Weerdestein 97

办公室 起租价 € 10,40 - € 14,30

De Cuserstraat 93

办公室 起租价 € 8,80 - € 12,10

Amstelplein 54

办公室 起租价 € 12,80 - € 17,50

Trompenburgstraat 2c

办公室 起租价 € 16,10

Gustav Mahlerplein 2

办公室 起租价 € 15,50 - € 21,20

Parnassusweg 819

办公室 起租价 € 15,50 - € 21,20

Gustav Mahlerlaan 1212

办公室 起租价 € 16,10 - € 17,70

H-Toren

办公室 起租价 € 12,80 - € 17,70
需求量大
Breukelen服务式办公室

Strawinskylaan 3051

办公室 起租价 € 17,20 - € 23,60

Amstelveenseweg 500

办公室 起租价 € 15,50 - € 19,30

Het Poortgebouw

办公室 起租价 € 5,80 - € 8,00

Rhijnspoorplein 10-38

办公室 起租价 € 11,00 - € 15,10

Lange Dreef 11

办公室 起租价 € 7,20 - € 9,00
需求量大
Breukelen服务式办公室

Havenmeesterweg 27

办公室 起租价 € 9,40

Vijzelgracht 2

办公室 起租价 € 18,90 - € 25,90

Schiphol Boulevard 127

办公室 起租价 € 11,60 - € 16,00

Arrivals 4

办公室 起租价 € 10,40

The Base B

办公室 起租价 € 11,60 - € 16,00

Keizersgracht 555

办公室 起租价 € 11,00 - € 15,20
需求量大
Breukelen服务式办公室

Rokin 92-29

办公室 起租价 € 13,80

Delflandlaan 1

办公室 起租价 € 7,30 - € 10,10

Herengracht 280

欢迎咨询

Herengracht 282

办公室 起租价 € 9,10 - € 12,50

Piet Heinkade 55

办公室 起租价 € 11,40 - € 12,50

Singel 250

办公室 起租价 € 10,00 - € 13,80

Polarisavenue 1

办公室 起租价 € 11,60 - € 16,00

Transpolispark

办公室 起租价 € 3,40 - € 4,70

Nieuwezijds Voorburgwal 104-108

办公室 起租价 € 9,10 - € 11,40

Stationsplein 19-W

办公室 起租价 € 10,30

Saturnusstraat 46-62

办公室 起租价 € 7,10 - € 9,70
需求量大
Breukelen服务式办公室

Stationsplein 13A

办公室 起租价 € 8,40 - € 11,60
需求量大
Breukelen服务式办公室

Eempolis – ground floor

办公室 起租价 € 9,50 - € 13,10

Smallepad 32

欢迎咨询
需求量大
Breukelen服务式办公室

Kingsfordweg 151

办公室 起租价 € 5,40 - € 7,40

Busplein 36-38

办公室 起租价 € 7,90 - € 10,90
需求量大
Breukelen服务式办公室

Kraanspoor 50

办公室 起租价 € 10,00 - € 13,70

P.J. Oudweg 4

办公室 起租价 € 7,00 - € 9,60

Kampenringweg 45D

办公室 起租价 € 6,30 - € 8,70

Radarweg 29A/B

欢迎咨询

Radarweg 29A/B

办公室 起租价 € 8,60 - € 10,80

Mandela Plein 1

办公室 起租价 € 7,90 - € 10,90
需求量大
Breukelen服务式办公室

Databankweg 26

办公室 起租价 € 7,90 - € 10,90

Mendelweg 32

办公室 起租价 € 6,50 - € 8,90

Louis Braillelaan 80

办公室 起租价 € 4,00 - € 4,90

Marten Meesweg 25-G

办公室 起租价 € 5,50 - € 7,50