Breukelen的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

De Corridor 5C

办公室 起租价 € 5,00

Reykjavikstraat 1

办公室 起租价 € 7,00
需求量大
Breukelen服务式办公室

Parijsboulevard 209

办公室 起租价 € 6,00

Niasstraat 1

办公室 起租价 € 5,00

St. Jacobsstraat 123- 135

办公室 起租价 € 9,00

Stadsplateau 3

办公室 起租价 € 11,00

Stadsplateau 7

办公室 起租价 € 11,00

Lange Viestraat 2b

办公室 起租价 € 7,00

Croeselaan

办公室 起租价 € 13,00

Papendorpseweg 75

办公室 起租价 € 6,00
需求量大
Breukelen服务式办公室

Papendorpseweg 100

办公室 起租价 € 7,00

Papendorpseweg 99

办公室 起租价 € 5,00

Newtonlaan 115

办公室 起租价 € 5,00

A12

Vliegend Hertlaan 15-97

办公室 起租价 € 6,00

Olympia 2D

办公室 起租价 € 5,00
需求量大
Breukelen服务式办公室

Laarderhoogtweg 25

办公室 起租价 € 6,00

Hullenbergweg 278-308

办公室 起租价 € 7,00

Herikerbergweg 292-342

办公室 起租价 € 7,00

Amsterdam Arena Boulevard 65-71

办公室 起租价 € 7,00

Nevelgaarde 8

办公室 起租价 € 5,00

Van Heuven Goedhartlaan 13D

办公室 起租价 € 7,00

Dalsteindreef 141

办公室 起租价 € 7,00

Plein 1945 nr.27

办公室 起租价 € 8,00

Bavincklaan 7

办公室 起租价 € 6,00
需求量大
Breukelen服务式办公室

Joop Geesinkweg 901-999

办公室 起租价 € 6,00

Paul van Vlissingenstraat 24

办公室 起租价 € 5,00

Weerdestein 97

办公室 起租价 € 7,00

De Cuserstraat 93

办公室 起租价 € 8,00

Barbara Strozzilaan 201

办公室 起租价 € 8,00

Barbara Strozzilaan 201

办公室 起租价 € 8,00

Amstelplein 54

办公室 起租价 € 10,00

Trompenburgstraat 2c

办公室 起租价 € 10,00

Gustav Mahlerplein 2

办公室 起租价 € 15,00

Parnassusweg 819

办公室 起租价 € 12,00

Mr Treublaan 7

办公室 起租价 € 14,00

Gustav Mahlerlaan 1212

办公室 起租价 € 21,00

Zuidplein 36

办公室 起租价 € 11,00

Strawinskylaan 3051

办公室 起租价 € 15,00

Amstelveenseweg 500

办公室 起租价 € 10,00

Beech Avenue 54-62

办公室 起租价 € 5,00

Lange Dreef 11

办公室 起租价 € 6,00

Rhijnspoorplein 10-38

办公室 起租价 € 7,00

Schiphol Boulevard 127

办公室 起租价 € 15,00

Evert van de Beekstraat 354

办公室 起租价 € 12,00

Evert van de Beekstraat 1-104

办公室 起租价 € 10,00

Vijzelstraat 68-78

办公室 起租价 € 9,00

Keizersgracht 555

办公室 起租价 € 14,00

Rokin 92-96

办公室 起租价 € 10,00

Delflandlaan 1

办公室 起租价 € 6,00

Herengracht 282

欢迎咨询

Herengracht 280

办公室 起租价 € 11,00

Piet Heinkade 55

办公室 起租价 € 9,00

Singel 250

办公室 起租价 € 10,00

Nieuwezijds Voorburgwal 104-108

办公室 起租价 € 7,00

Polarisavenue 1

办公室 起租价 € 11,00

Siriusdreef 17-27

办公室 起租价 € 5,00

Herengracht 124-128

办公室 起租价 € 9,00

Saturnusstraat 46-62

办公室 起租价 € 7,00

Grote Bickersstraat 74-78

办公室 起租价 € 9,00

Piet Mondriaanplein 13

办公室 起租价 € 10,00

Stationsplein 13A

办公室 起租价 € 7,00

Haarlemmerweg 331

办公室 起租价 € 8,00

Smallepad 32

办公室 起租价 € 5,00
需求量大
Breukelen服务式办公室

Kingsfordweg 151

办公室 起租价 € 7,00
需求量大
Breukelen服务式办公室

Kraanspoor 50

办公室 起租价 € 11,00

Kampenringweg 45 D

办公室 起租价 € 5,00

P.J. Oudweg 4

办公室 起租价 € 6,00

Radarweg 29A/B

办公室 起租价 € 6,00

Mandela Plein 1

办公室 起租价 € 7,00

A1

Databankweg 26

办公室 起租价 € 6,00

Mendelweg 32

办公室 起租价 € 10,00

Louis Braillelaan 80

办公室 起租价 € 6,00

Marten Meesweg 25-G

办公室 起租价 € 7,00