Bayan Lepas的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

73-3-1, Ideal@The One

办公室 起租价 MYR19.00

180, Jalan Tun Dr. Awang

办公室 起租价 MYR23.00

39, Jalan Sultan Ahmad Shah

办公室 起租价 MYR17.00

2, Beach Street

办公室 起租价 MYR19.00

Jalan Kelawei

办公室 起租价 MYR18.00