Bayan Lepas的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

180, Jalan Tun Dr. Awang

办公室 起租价 MYR24.00

73-3-1, Ideal@The One

办公室 起租价 MYR21.00

39, Jalan Sultan Ahmad Shah Unit 1.01,

办公室 起租价 MYR20.00

2, Beach Street

办公室 起租价 MYR15.00

Jalan Kelawei

办公室 起租价 MYR17.00