Senningerberg的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

5, Rue Heienhaff

办公室 起租价 14,60 € - 20,10 €

Luxembourg Airport

办公室 起租价 17,10 € - 18,80 €

2 Rue Edward Steichen

办公室 起租价 17,00 € - 23,40 €

46A avenue John F. Kennedy

办公室 起租价 13,70 € - 18,80 €

43 avenue John F. Kennedy

办公室 起租价 13,70 € - 17,10 €

Regus Kirchberg City Centre

办公室 起租价 17,00 € - 23,40 €

53 Bd Royal

办公室 起租价 20,50 € - 28,20 €
需求量大
Senningerberg服务式办公室

42-44 avenue de la Gare

办公室 起租价 14,60 € - 20,10 €

5 Place de la Gare

办公室 起租价 17,00 € - 21,20 €

Rue de Gasperich

办公室 起租价 13,70 € - 18,80 €

33 - 39, rue du Puits Romain

办公室 起租价 10,10 € - 13,90 €

10a, rue du Château d'Eau

办公室 起租价 10,10 € - 13,90 €

1 rue de Turi

办公室 起租价 9,10 € - 12,50 €