Vilnius的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

44A Gedimino avenue

办公室 起租价 8,00 €

Konstitucijos pr. 21

办公室 起租价 6,00 €

Žalgirio av. 90

办公室 起租价 3,00 €

2nd floor

办公室 起租价 5,00 €