Rīga的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Skanstes iela 25

办公室 起租价 7,00 €

Dzirnavu iela 57a

办公室 起租价 6,00 €

14 Terbatas street

办公室 起租价 6,00 €

Aspazijas bulvaris 20

办公室 起租价 5,00 €

Marijas iela 2a

办公室 起租价 8,00 €

Ranka Dambis 30

办公室 起租价 8,00 €

Maldugunu street 4

办公室 起租价 7,00 €