Seoul的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Spaces Gran Seoul, 7F

办公室 起租价 KRW13,700.00

26, Eulji-ro 5-gil

办公室 起租价 KRW13,600.00

78, Mapo dae-ro

办公室 起租价 KRW9,800.00

97 Uisadang-daero

办公室 起租价 KRW10,500.00

16th Floor, Gangnam Building

办公室 起租价 KRW11,600.00

16&17/F., Posco P&S Tower

办公室 起租价 KRW11,000.00
需求量大
Seoul服务式办公室

27&30&33/F,. Trade Tower

办公室 起租价 KRW10,800.00

4/F., Haesung Building

办公室 起租价 KRW12,000.00

Yeongdong-daero 417,

办公室 起租价 KRW12,000.00