Osaka的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

3-2-25 Kitahama

办公室 起租价 ¥1,000

4-4-1, Fushimimachi

办公室 起租价 ¥1,600

2-5-8 Hiranomachi

办公室 起租价 ¥1,100

1-12-17,Umeda

办公室 起租价 ¥2,500

1-3-13,Kyōmachibori

办公室 起租价 ¥1,100

2-3-13 Azuchi-cho

办公室 起租价 ¥1,500
需求量大
Osaka服务式办公室

8-47 Kakuda-cho

办公室 起租价 ¥2,500

2-6-20 Umeda

办公室 起租价 ¥1,500

1-1-4 Shibata

办公室 起租价 ¥2,500

4-1-15

办公室 起租价 ¥1,700

2-10-70 Nanbanaka

办公室 起租价 ¥1,600

1-1-1 Miyahara

办公室 起租价 ¥2,300

1-8-24 Nishimiyahara

办公室 起租价 ¥1,100

1-1-43 Abenosuji

办公室 起租价 ¥1,400

1-1-1 Nishidai

办公室 起租价 ¥1,100

1-4-1 Shinsenri Higashi-machi

办公室 起租价 ¥1,900

10-1 Futabacho

办公室 起租价 ¥1,400

1-1-20 Isobedori

办公室 起租价 ¥600

8-1-6 Goko Dori

办公室 起租价 ¥2,100