Osaka的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

3-2-25 Kitahama

办公室 起租价 ¥1,700

2-5-8 Hiranomachi

办公室 起租价 ¥1,700

3-5-13 Awaji-machi

办公室 起租价 ¥1,800

1-12-17 Umeda

办公室 起租价 ¥2,900

1-13-1 Umeda

办公室 起租价 ¥3,700

Osaka-shi, Osaka 8-1 Kakuda-cho

办公室 起租价 ¥3,300

8-47 Kakudacho

办公室 起租价 ¥2,900

2-3-13 Azuchicho

办公室 起租价 ¥2,500

2-6-20 Umeda

办公室 起租价 ¥2,300

1-1-4 Shibata

办公室 起租价 ¥3,300

Laxa Osaka, 5-6-16 Fukushima

办公室 起租价 ¥1,200

2-1-18 Shibata

办公室 起租价 ¥1,700

4-1-15 Namba

办公室 起租价 ¥2,500

2-10-70 Nanbanaka

办公室 起租价 ¥3,100

1-1-1 Miyahara

办公室 起租价 ¥3,700

1-8-24 Nishimiyahara

办公室 起租价 ¥2,000

1-1-43 Abenosuji

办公室 起租价 ¥3,800

1-1-1 Nishidai

办公室 起租价 ¥1,600

1-4-1 Shinsenri Higashi-machi

办公室 起租价 ¥3,100

10-1 Futabacho

办公室 起租价 ¥2,300

1-1-20 Isobedori

办公室 起租价 ¥1,100

8-1-6 Goko Dori

办公室 起租价 ¥3,500