Fukuoka的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

1-4-1 Tenjin

办公室 起租价 ¥1,900

5-3-8 Nakasu

办公室 起租价 ¥1,900

5-14-12 Watanabedori

办公室 起租价 ¥1,900

2-6-50, Daimyo

办公室 起租价 ¥2,500

3-27-25 Hakataekimae

办公室 起租价 ¥1,700

3-4-25 Hakataekimae

办公室 起租价 ¥2,200

2-17-1 Hakataekimae

办公室 起租价 ¥2,000

8-1 Hakataeki Chuogai

办公室 起租价 ¥2,600

2-5-19 Hakataeki Higashi

办公室 起租价 ¥1,800