Fukuoka的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看
需求量大
Fukuoka服务式办公室

Tenjin Skyhall, 1-4-1

办公室 起租价 ¥1,520 - ¥2,090

5-3-8 Nakasu

办公室 起租价 ¥1,960 - ¥2,690

5-14-12 Watanabedori

办公室 起租价 ¥1,390 - ¥1,900

3-27-25 Hakataekimae

办公室 起租价 ¥1,390 - ¥1,900

3-4-25 Hakataekimae

办公室 起租价 ¥1,960 - ¥2,690

8-1 Hakataekichuogai

办公室 起租价 ¥2,680 - ¥3,680

2-5-19 Hakataeki Higashi

办公室 起租价 ¥1,390 - ¥1,900