Haifa的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

2 Pal Yam Street

办公室 起租价 ₪ 38.00

Andrei Sakharov 9 street

办公室 起租价 ₪ 50.00

Paulus ha-Shishi 102 street

办公室 起租价 ₪ 40.00