Kolkata的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

4a Carmac Street

办公室 起租价 INR 610.00

25a, Shakespeare Sarani Road

办公室 起租价 INR 540.00

Dr. Ambedkar Sarani, No.31

办公室 起租价 INR 430.00

Block EP & GP

办公室 起租价 INR 440.00

BP Block

办公室 起租价 INR 490.00