Hyderabad的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Level 1, Midtown Building

办公室 起租价 INR 490.00

1-10-39 to 44 , Level 4, Gumidelli Towers

办公室 起租价 INR 590.00

Genpact Road

办公室 起租价 INR 480.00

Road No.36

办公室 起租价 INR 440.00

Level 2, Oval Building Plot no.18

办公室 起租价 INR 390.00

Krishe Sapphire, Hitec City Road

办公室 起租价 INR 340.00

Survey NO126, SS Tech Park

办公室 起租价 INR 310.00
需求量大
Hyderabad服务式办公室

JNTU Road

办公室 起租价 INR 440.00