Hyderabad的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看
需求量大
Hyderabad服务式办公室

Level 1, Midtown Building

办公室 起租价 INR 510.00

1-10-39 to 44 , Level 4, Gumidelli Towers

办公室 起租价 INR 570.00

Genpact Road

办公室 起租价 INR 460.00

Road No.36

办公室 起租价 INR 460.00

Level 2, Oval Building Plot no.18

办公室 起租价 INR 370.00

Krishe Sapphire, Hitec City Road

办公室 起租价 INR 350.00

SLN Terminus

办公室 起租价 INR 320.00

JNTU Road

办公室 起租价 INR 470.00