Pune的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Naylor Road No.1

办公室 起租价 INR 540.00

Sky One

办公室 起租价 INR 450.00

Magarpatta City

办公室 起租价 INR 380.00

Sky Vista

办公室 起租价 INR 550.00

Baner Road

办公室 起租价 INR 400.00
需求量大
Pune服务式办公室

Dholepatil Farms Road Unit No 801

办公室 起租价 INR 440.00

Rajiv Gandhi MIDC Road

办公室 起租价 INR 310.00