Guatemala City的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Boulevar Rafael Landivar 10-05 zona 16 Paseo Cayala

欢迎咨询

3a avenida 13-78, zona 10

办公室 起租价 $7.00

5a Avenida 5-55 Zona 14

办公室 起租价 $9.00