Athens的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Ermou 56

办公室 起租价 10 € - 13 €

Solonos 53 & Sina Str.

办公室 起租价 7 € - 10 €

15, Theanous Str.

办公室 起租价 7 € - 10 €

24, Lagoumitzi str.

办公室 起租价 5 € - 7 €

Athens Towers 20th& 21st floors

办公室 起租价 12 € - 16 €

Kifissias Avenue 16

办公室 起租价 5 € - 7 €

Ag. Konstantinou 59-61

办公室 起租价 12 € - 16 €
需求量大
Athens服务式办公室

166 A

办公室 起租价 7 € - 10 €